De Provincie Groningen heeft de definitieve omgevingsvergunning afgegeven voor Djewels 1, de geplande 20 megawatt waterstoffabriek in Delfzijl. Het project is Europees koploper in de ontwikkeling van groene waterstof voor de verduurzaming van de industrie. 

De fabriek zal gebruik maken van elektrolyse om water en duurzame elektriciteit om te zetten in maximaal 3,000 ton groene waterstof per jaar. De waterstof zal door OCI BioMCN worden gecombineerd met CO2 voor de productie van hernieuwbare methanol, waardoor zij een aanzienlijke CO2-reductie kunnen realiseren. 

De fabriek zal worden gevestigd op het Chemiepark Delfzijl en gebruik maken van alkaline elektrolysers van het Franse bedrijf McPhy. HyCC bereid met Gasunie momenteel de finale investeringsbeslissing voor, die voor het einde van dit jaar wordt verwacht. Doel is dat de waterstoffabriek in 2024 de eerste groene waterstof zal leveren. 

Djewels is een belangrijk project in de opschaling en ontwikkeling van de technologie.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-2971.html

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Djewels.

You have Successfully Subscribed!

Share This