by Djewels Project | Apr 21, 2022 | News | 0 comments

Djewels, a project by HyCCand Gasunie, aims to develop a 20 MW electrolysis installation at the Chemie Park in Delfzijl to contribute to the energy transition in the context of climate change. Marc Bekhof, Project Engineer at Gasunie: “This concerns the development and construction of a demo hydrogen plant to improve the technology and provide knowledge and expertise for the construction of larger electrolysis plants in the future.”

According to the current schedule, the final investment decision will take place in 2022, and the plant will be operational in 2024. Bekhof: “After the final investment decision is made, the construction phase will last approximately 2 years. The factory will then be put into operation and the hydrogen produced will be delivered directly to the customers at Chemie Park Delfzijl via a hydrogen pipeline – under a pressure of 30 bar.”

Read more: Magazine Waddengebied (article in Dutch)

About the Waddengebied Magazine and Waddengebied Investment Framework

The Waddengebied is one of the most beautiful nature reserves in the Netherlands. A unique ecosystem that provides aresting place and nursery for millions of migratory birds and fish. Moreover, the area is an important source of income for the people who live there, and millions of people visit every year. Therefore, it is highly relevant to maintain and strengthen both the ecosystem and the economy in the Wadden area. On this context, the Wadden Sea Provinces set up the Waddengebied Investment Framework (IKW) in 2016.

Artikel over Djewels in Magazine Waddengebied

Een elektrolyse-installatie van 20 MW ontwikkelen op het Chemie Park in Delfzijl om bij te dragen aan de noodzakelijk energietransitie in het kader van klimaatverandering. Dat is de bedoeling van het project Djewels van HYCC (onderdeel van Nobian) en Gasunie. Marc Bekhof, Project Engineer bij Gasunie: “Het gaat hier om de ontwikkeling en bouw van een demo waterstoffabriek om de technologie te verbeteren en in de toekomst kennis en kunde te leveren voor de bouw van grotere elektrolysefabrieken.”

Volgens de huidige planning wordt het definitieve besluit voor de bouw van de fabriek later in 2022 genomen, waarna de installatie in 2024 operatief is. Bekhof: “Zodra het besluit voor de bouw van de fabriek positief is duurt de bouwfase circa 2 jaar. Daarna wordt de fabriek in gebruik genomen en zal de geproduceerde waterstof via een waterstofleiding – onder een druk van 30 bar – rechtstreeks aan de klanten op Chemie Park Delfzijl worden geleverd.”

Lees verder: Magazine Waddengebied

Over het Magazine Waddengebied en Investeringskader Waddengebied
Het Waddengebied is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Een gebied waar de getijden zorgen voor een unieke dynamiek en bron van leven. Een rustplaats, tankstation en kraamkamer voor miljoenen trekvogels en vissen. Maar dat niet alleen, het gebied is ook een belangrijke bron van inkomsten voor de mensen die er wonen, werken en leven. Combineer je dat met de miljoenen mensen die het gebied jaarlijks bezoeken, dan ligt er een belangrijke opgave om zowel de ecologie als de economie in het Waddengebied in balans te houden en te versterken. Vanuit die gedachten hebben de waddenprovincies in 2016 het Investeringskader Waddengebied (IKW) opgezet. 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Djewels.

You have Successfully Subscribed!

Share This